05 May 2012
Xəbərlər

“KAZMUNAYQAZ” – bizim partnyorumuzdur
2010-11-01

“KAZMUNAYQAZ” – bizim partnyorumuzdur.

 
Hazırki vaxtda zavodumuzla Kazaxstan respublikasının “KAZMUNAYQAZ”
neft kompaniyası arasında əməkdaşlıq haqqında danışıqlar aparılır.
Danışıqlarda uzunmüddətli neft – mədən avadanlığın təchiz edilməsinin və
onlara istismar zamanı servis xidmətinin göstərilməsi barədə məsələlər müzakirə olunur.
Xəbərlər