05 May 2012
Əlaqə

"BAKI FƏHLƏSİ Maşınqayırma Zavodu TASC"

AZ 1034, E.Mehdiyev küç. 10
Tel.: (99412) 428 93 75, 425 59 60, 425 53 01
Fax: (99412) 425 59 60, 428 93 91
E-mail: office@bf-azer.com , bakifehlesi@bk.ru
Web: www.bf-azer.com

Xəbərlər