05 May 2012
Zavodun Tarixi

 

"Baki Fahlasi" maşınqayırma zavodu haqqında qısa məlumat.

    "Bakı Fəhliəsi" maşınqayırma zavodu neft sahələri və istehlak malları istehsal edən genişmiqyaslı ixtisaslaşdırılmış müəssisədir. 
    "Bakı Fəhliəsi" maşınqayırma zavodu "Azneftkimmaş" Dövlət Konserninə məxsusdur. 1900-cü ildə Bakının Balaxano-Sabunçu rayonunun Sbunçi qəsəbəsinin 101-ci hissəsində, köhnə "Benkendorf" neft şirkətinə məxsus kiçik atelye əsasında qurulmuşdur. Ümumiyyətlə, sadə təmir işləri üçün neft avadanlıqları və Bakının sürətlə inkişaf edən neft sənayesinin tələblərinə cavab verən seminarlar keçirilmişdir.
    1900-cü ildə yaradılan atelyedə yalnız neft sahələri avadanlıqlarının təmiri üçün istifadə edilmişdi və xaricdən yeni avadanlıqlar gəlməmişdən əvvəl Azərbaycan iqtisadiyyatına təsir etməmişdi. Tezliklə Sovet İttifaqı yaradılıb, "Benkendorf" firmasının maşınqayırma sexləri özəlləşdirilmişdir və sonra "Azneftkom" a daxil edilmişdir. May 1928-ci ildə maşın mağazalarında yeni adı - "Bakinskiy Rabochiy" mexaniki dükan var idi və 1929-cu ilin noyabrında bir bitkiyə yenidən çevrildi və "Bakinskiy Rabochiy" maşınqayırma zavodunu adlandırdılar.

Son 103 il ərzində "Bakinskiy Rabochiy" zavodu uzunmüddətli inkişaf yolunu məhdud resursları olan kiçik atelyeslərdən, geniş miqyaslı müəssisəyə, Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına böyük töhfə verərək həyata keçirmişdir.
    Zavodun fəaliyyəti tarixi olaraq 5 dayanıqlı yerə bölünə bilər:     Birinci dayanma yeri - 1900-1920-ci illərdə Azərbaycanda Sovet İttifaqının qurulmasına qədər "Benkendorf" firmasının dükanlarının yaradılması ilə başlayan dövrü əhatə edir. Onun xarakterik xüsusiyyətlərindən biri, dükanların fəaliyyəti firmanın maliyyə maraqlarına cavab verməsidir və ebddə minimal xərcləmənin maksimal çıxarılması və neft satışına yönəldilmişdir.
    İkinci dayanma yeri - 1920-1941 - savaş əvvəli dövr, dünya elm və mühəndisliyi ön cəbhəsində ev maşınqayırma və görünüşün yaradılması ilə xarakterizə olan dövrdir.
    Üçüncü dayanma yeri - 1941-1945 - müharibə dövrü silahlanma istehsal dövrü.
    4-cü yer - 1945-1991-ci illərdən sonrakı dövr - istehsal gücünün sabit artımı, hazır məhsul istehsal həcminin artması, texniki-iqtisadi göstəricilərin tədricən yaxşılaşdırılması, keyfiyyətin inkişafı və genişləndirilməsi ilə xarakterizə olunur. istehsal edilmiş məqalə nomenklaturası.
    5-ci yer - 1991-ci ildən indiyədək, yəni Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi dövrü, marketinqə keçid çoxsaylı intizamlı fəaliyyətlərlə xarakterizə olunur.

 

Xəbərlər